|

Radio Road Calibration of Radio Telescope RT-7.5 During Signal Monitoring of Navigational Spacecraft

Authors: Vlasov I.B., Mikhaylitskiy V.P., Ryzhov V.S. Published: 10.12.2014
Published in issue: #6(99)/2014  
DOI:

 
Category: Radio Electronics  
Keywords: Global Navigation Satellite System (GLONASS), radio telescope RT-7.5, solar radio-frequency emission, spectral power flux density, absolute calibration, equivalent isotropic eradiating power

The method of absolute calibration of radio telescope RT-7.5 measuring system within L-band is considered in order to estimate an equivalent isotropic eradiating power of navigational satellite signal by solar radio-frequency emission. The opportunity of using data of The Radio Solar Telescope Network (RSTN) is presented to identify the spectral power flux density of solar radio-frequency emission within L-band. The absolute calibration results of radio telescope RT-7.5 within GLONASS L1-band (1602 HHz) and L2-band (1246 МШ) are given.

References

[1] Perov A.I., Vlasov I.B., eds. Seriya "Radiosvyaz’ i radionavigatsiya". Vyp. 3. "Radionavigatsionnye tekhnologii" [Ser. "Radio communication and radio navigation". Iss. 3 "Radionavigation technology"]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2013. 162 p.

[2] Parshchikov A.A., Mikhaylitskiy V.P., Solov’ev G.N., Zharkova N.A., Ivanov V.N., Lebedyuk T.S., Borisov A.A. Radio Telescope RT-7.5 of BMSTU yesterday, today, and tomorrow. Vestn. Mosk. Gos. Tech. Univ. im. N.E. Baumana. Priborostr., Specvyp. "Radiolokatsiya, sputnikovaya navigatsiya i svyaz’, radioastronomiya" [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Instrum. Eng., Spec. Iss. "Radio-Location, Satellite Navigation and Communication, Radio Astronomy"], 2009, pp. 176-186 (in Russ.).

[3] Vlasov I.B., Mikhaylitskiy V.P., Gavrilov A.I., Ryzhov V.S. The results of the signals observation of satellite systems using antenna of radio telescope RT-7.5 of BMSTU. Vestn. Mosk. Gos. Tech. Univ. im. N.E. Baumana, Priborostr., Specvyp. "Radioopticheskie tekhnologii v priborostroenii" [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Instrum. Eng., Spec. Iss. "Radio-optical technology in instrument engineering"], 2012, no. 7, pp. 182-190 (in Russ.).

[4] Tholert S., Erker S., Meurer M. GNSS signal verification with a high gain antenna - calibration strategies and high quality signal assessment. Proc. Int. Tech. Meeting "ION 2009", Anaheim, CA, January 26-28, 2009.

[5] Frolov O.P., Val’d V.P. Zerkal’nye antenny dlya zemnykh stantsiy sputnikovoy svyazi [Reflector antennas for earth satellite communication stations]. Moscow, Goryachaya liniya-Telekom Publ., 2008. 496 p.

[6] Kuz’min A.D., Salomonovich A.E. Radioastronomicheskie metody izmereniya parametrov antenn [Radio astronomy methods of antenna parameters measurements]. Moscow, Sov. Radio Publ., 1964. 184 p.

[7] Kennewll J.A., Cornelius D.W. Learmonth Solar Observatory. The Australian Physicist, 1983, vol. 20, pp. 276-280.

[8] Lists of solar-geophysical data, solar radio flux data, site of Space Weather Prediction Center (SWPC). Available at: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/radio.html (accessed 01.09.2014).

[9] Kantor L.Ya. Sputnikovaya svyaz’ i veshchanie. Spravochnik [Satellite eommunications and broadcasting. Handbook]. Moscow, Radio i svyaz’ Publ., 1997. 528 p.

[10] Zheleznyakov V.V. Radioizluchenie Solntsa i planet [Radio emission of the Sun and planets]. Moscow, Nauka Publ., 1964. 560 p.