|

Automated Controllability Analysis of Technological Equipment Control Systems on Dangerous Production Facilities

Authors: Ivanov D.E., Gromova T.V., Shvetsova-Shilovskaya T.N. Published: 15.06.2016
Published in issue: #3(108)/2016  
DOI: 10.18698/0236-3933-2016-3-114-128

 
Category: Informatics, Computer Engineering and Control | Chapter: Automation, Control of Technological Processes, and Industrial Control  
Keywords: controllability, complex technical system, processing equipment, dangerous production facilities, software system, completeness of control, depth of control, control devices

Modern complex technical systems are notable for a significant number of pieces of equipment, complex control algorithms and consequently, control complexity. The relevance of the analysis and evaluation of control system quality is due to the fact that the safety and reliability of technological systems directly depends on the devices controllability as far as the equipment performance is concerned. The article shows the analysis results of control devices controllability concerning the operation of heating branches, obtained from the developed specialized software based on the analysis of failure modes and their consequences. This complex is based on the scientific and methodological developments of Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences with regard to the problems of equipment and aviation equipment systems reliability.

References

[1] Kharazov A.M., Tsvid S.F. Metody optimizatsii v tekhnicheskoy diagnostike mashin [Optimization Methods in Machine Technical Diagnostics]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1983. 132 p.

[2] Sagunov V.I., Lomakina L.S. Kontroleprigodnost’ strukturno svyazannykh system [Testability of Structurally Related Systems]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1990. 110 p.

[3] Sapozhnikov V.V. Razrabotka metodov tekhnicheskoy diagnostiki i metodov sinteza kontroleprigodnykh diskretnykh sistem zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki. Diss. dokt. tekh. nauk [Developing Technical Diagnostics Methods and Methods of Synthesis of Discrete Controllable Railway Automatic Equipment and Remote Control Systems. Dr. tech. sci. diss.], 1983. 363 p. (in Russ.).

[4] Sokolova E.S. Razrabotka i realizatsiya modeley, metodov i algoritmov resheniya zadach optimal’nogo sinteza kontroleprigodnykh ob’ektov. Diss. dokt. tekh. nauk [Development and Implementation of Models, Methods and Algorithms For Solving Problems of Optimal Synthesis of Controllable Objects. Dr. tech. sci. diss.], 2001 (in Russ.).

[5] Sharikov S.V. Postroenie kontroleprigodnykh slozhnykh radiotekhnicheskikh sistem i otsenka urovnya ikh prisposoblennosti k opredeleniyu tekhnicheskogo sostoyaniya. Diss. kand. tekh. nauk [Constructing Controllable Sophisticated Radio Systems and Assessing Their Fitness for Diagnostics. Cand. tech. sci. diss.], 2000. 280 p. (in Russ.).

[6] Kaspanov S.N. Razrabotka modeley i metodov sinteza kontroleprigodnykh ob’ektov s pomoshch’yu geneticheskikh algoritmov. Diss. kand. tekh. nauk [Development of Controllable Object Models and Synthesis Methods Using Genetic Algorithms. Cand. tech. sci. diss.], 2004. 150 p. (in Russ.).

[7] Viktorova V.S., Stepanyants A.S. Proektnyy analiz kontroleprigodnosti tekhnicheskikh sistem (teoriya, metody rascheta, programmnoe obespechenie) [Testability Project Analysis of Technical Systems (Theory, Computation Methods, Software)]. Moscow, IPU RAN Publ., 2010. 71 p.

[8] Viktorova V.S., Vedernikov B.I., Spiridonov I.B., Stepanyants A.S. Modeling and Testability Analysis of Onboard Aircraft Systems. Nadezhnost’ [Dependability], 2007, no. 3 (22), pp. 62-71 (in Russ.).

[9] Standard RF. GOST 27.310-95. Nadezhnost’ v tekhnike. Analiz vidov, posledstviy i kritichnosti otkazov. Osnovnye polozheniya [Dependability in technics. Failure mode, effects and criticality analisys. Basic principles]. Minsk, Mezhgos. sovet po metrologii, standartizatsii i sertifikatsii Publ.

[10] Standard RF. GOST 26656-85. Tekhnicheskaya diagnostika. Kontroleprigodnost’. Obshchie polozheniya [Technical diagnostics. Testability. General requirements]. Moscow, Izd. standartov Publ., 1986.

[11] DoD 3235.1-H. Test and Evaluation of System Reliability, Maintainability, Reliability. Office of the Director Defense Test and Evaluation, Washington, 1982.