|

Tsunami Consequences Modelling and Risk Assessment by using GIS-Technologies

Authors: Larionov V.I., Aleksandrov A.A., Sushchev S.P. Published: 07.12.2018
Published in issue: #6(123)/2018  
DOI: 10.18698/0236-3933-2018-6-48-61

 
Category: Informatics, Computer Engineering and Control | Chapter: System Analysis, Control, and Information Processing  
Keywords: geoinformational systems, tsunami, probabilistic approach, vulnerability functions, risk assessment

The paper focuses on application of geoinformational system (GIS) for risk assessment of tsunami consequences in coastal regions. The features of waves in different sea areas, i. e. in the open sea, in the shallow area and on the shoreline, were analysed. Various methods of assessment of tsunami consequences in coastal areas were investigated as well. The laws of shore infrastructure and effects on population were developed using computational method. The laws are accompanied with graphic interpretation. A scientific-methodological approach of estimation of tsunami risk and possible emergency situations caused by tsunami is presented. This approach is based on probabilistic investigation of two processes: influence of dangerous factors on the risk elements and elements' resistance towards this influence. The approach was developed using the result of investigation of earthquakes and floods' consequences. The example of Vladivostok territory zoning on exposure to 5-meter-high tsunami waves is given. The need of preparatory coast zoning due to the risk is explained

References

[1] Levin B.V., Shevchenko G.V., Kaystrenko V.M., et al. Problema tsunami: sovremennoe sostoyanie i perspektivy (dalnevostochnyy aspekt). Ekstremalnye prirodnye yavleniya i katastrofy. T. 2. Geologiya urana, geoekologiya, glyatsiologiya [Tsunami problem: contemporary state and prospects (Far East aspect). In: Extreme natural phenomena and disaster. Vol. 2. Uranium geology, geoecology, glaciology]. Moscow, IPE RAS Publ., 2011. Pp. 332–354.

[2] Vorobev Yu.L., Akimov V.A., Sokolov Yu.I. Tsunami: preduprezhdenie i zashchita [Tsunami: prevention and protection]. Nizhniy Novgorod, Vektor TiS Publ., 2006. 272 p.

[3] Gusyakov V.K. Tsunamis on the Russian pacific coast: history and current situation. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], 2016, vol. 57, no. 9, pp. 1601–1615 (in Russ.).

[4] Nikonov A.A. Tsunami at the Black sea and Azov sea coasts. Fizika zemli, 1997, no. 1, pp. 86–96 (in Russ.).

[5] Larionov V.I., Popov S.E. Obstanovka v rayone vozdeystviya tsunami. Operativnoe prognozirovanie inzhenernoy obstanovki v chrezvychaynykh situatsiyakh [Situation in area of tsunami influence. In: Operational forecasting of engineer conditions in emergency situation]. Moscow, ZAO Firma Papirus Publ., 1998. Pp. 93–103.

[6] Levin B.V., Nosov M.A. Fizika tsunami i rodstvennykh yavleniy v okeane [Physics of tsunami and related phenomena in the ocean]. Moscow, Yanus-K Publ., 2005. 360 p.

[7] Pelinovskiy E.N. Gidrodinamika voln tsunami [Hydrodynamics of tsunami waves]. Nizhniy Novgorod, IAP RAS Publ., 1996. 276 p.

[8] Bolt B.A., Horn W.L., MacDonald G.A., Scott R.F. Geological hazards: Earthquakes, tsunamis, volcanoes, avalanches, landslides, floods. New York, Springer, 1975. 330 p.

[9] Osipov V.I. Assessment of natural risks. Geoekologiya, inzhenernaya geologiya, gidrogeologiya, geokriologiya, 2004, no. 6, pp. 483–490 (in Russ.).

[10] Osipov V.I., Shoygu S.K., eds. Prirodnye opasnosti Rossii. T. 2. Seysmicheskie opasnosti [Natural hazards of Russia. Vol. 2. Seismic hazards]. Moscow, Kruk Publ., 2000. 295 p.

[11] SP 292.1325800.2017. Zdaniya i sooruzheniya v tsunamiopasnykh rayonakh. Pravila proektirovaniya [Code specification 292.1325800.2017. Buildings and structures on tsunami hazardous areas. Regulations of design]. Moscow, Minstroy Rossii Publ., 2017. 146 p.

[12] Pinegina T.K., Melekestsev I.V., Braytseva O.A., Storcheus A.V. Traces of prehistoric tsunami on Eastern coast of Kamchatka. Priroda, 1997, no. 4, pp. 102–107.

[13] Aleksandrov A.A., Larionov V.I., Sushchev S.P. Uniform methodology of the risk analysis of emergency situations of technogenic and natural character. Vestn. Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Estestv. Nauki [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Nat. Sci.], 2015, no. 1, pp. 113–131 (in Russ.). DOI: 10.18698/1812-3368-2015-1-113-131

[14] Larionov V.I., Sushchev S.P., Aleksandrov A.A., et al. Primenenie GIS-tekhnologiy dlya povysheniya bezopasnosti naseleniya i territoriy. Entsiklopediya bezopasnosti: stroitelstvo, promyshlennost, ekologiya. T. 1. Avariynyy risk. Vzryvnye i udarnye vozdeystviya [Usage of hybrid technologies for improving safety of people and territories. In: Safety encyclopedia. Construction. Industry. Ecology. Vol. 1. Emergency risk. Explosive and striking influences]. Moscow, Nauka Publ., 2005. Pp. 119–153.

[15] Osipov V.I., Larionov V.I., Frolova N.I., Sushchev S.P. Otsenka seysmicheskogo i prirodnogo riska dlya naseleniya i territoriy Rossiyskoy Federatsii. Ekstremalnye prirodnye yavleniya i katastrofy. T. 2. Geologiya urana, geoekologiya, glyatsiologiya [Assessment of seismic and natural risks for people and territories of the Russian Federation. In: Extreme natural phenomena and disaster. Vol. 2. Uranium geology, geoecology, glaciology]. Moscow, IPE RAS Publ., 2011. Pp. 28–48.